Usluge visokih performansi
iz oblasti građevinske industrije!

Lotex Group je pouzdan partner u oblasti građevinarstva, a posebno ističemo naše kompetencije u oblastima kao što su izgradnja stambenih i poslovnih zgrada, industrijski objekti, javne zgrade i prodaja stanova.

Stambene i poslovne zgrade

Izgradnja stambenih i poslovnih objekata

Javne zgrade

Dizajn, konstrukcija i izgradnja javnih zgrada

Industrijski objekti

Konstrukcija i zgradnja industrijskih objekata

Stanovi i apartmani

Dizajn, plan, konstrukcija i izgradnja stanova i apartmana

NADZOR

Lotex Group nudi usluge profesionalnog nadzora

Kompanija Lotex Group nudi usluge stručnog nadzora u procesu izgradnje objekata. Nadzor vrši tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti, a u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

KONSALTING

Naša ekspertiza i znanje u građevinskoj industiji omogućava nam da ponudimo samostalne konsultantske usluge u svim fazama građevinskog projekta.


Stručne usluge koje pružamo kao konsultanti su:

 

  • savetodavne usluge
  • predinvesticione usluge
  • usluge projektovanja i nadzora nad izgradnjom objekata
  • specijalizovane projektne usluge razrade i razvoja
  • priprema projekta (budžetiranje,
  • racionalizacija tehničkih rešenja u fazi projektovanja,
  • izrada tehno-ekonomskog elaborata)
  • upravljanje projektom.