Superiorni kvalitet i izvanredni rezultati

STANDARDI

Sertifikati o standardu

ISO 9001

Serifikat o standardu

ISO 14001

Serifikat o standardu

ISO 22301

Serifikat o standardu

ISO 27001

Serifikat o standardu

ISO 31000

Serifikat o standardu

ISO 37001

Serifikat o standardu

ISO 45001

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 14001-2015

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 31000-2018

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 37001-2016

Serifikat o standardu

ISO 50001

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 22301-2012

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 50001-2011

Serifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 45001-2018

Serifikat o standardu

WEB CERTIFICATE EXCELLENT SME SERBIA

QCERT CESNA ISO 27001-2013

Sertifikat o standardu

QCERT CESNA ISO 50001-2011

Sertifikat o standardu

Naša kompanija poseduje sertifikate za standard: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 31000:2018, ISO 37001:2016, ISO 22301:2012 i ISO 50001:2011. 

 

Na ovaj način, snagu naše firme predstavlja kvalitetan inženjerski pristup u realizaciji svih vrsta građevinskih projekata u oblasti visokogradnje, te obučenost i rad saglasno zahtevanim standardima, regulativama i tehničkim propisima.


Kompanija Lotex Group posluje poštujući najviše standarde u oblasti građevinske delatnosti. Inženjerski i projektantski tim poseduje sve važeće licence i druge strukovne dozvole. Poštujući politiku kvaliteta, kompanija Lotex Group sertifikovana je odgovarajućim ISO standardima u svim oblastima poslovanja jedne moderne građevinske kompanije.