PROJEKTNI BIRO

LJUDI KOJI GRADE

NAŠ PROJEKTNI TIM

Naš tim čine diplomirani inženjeri građevine (licence IKS 410 i 310), diplomirani inženjeri arhitekture (licence IKS 400 i 300), diplomirani ekonomisti, diplomirani politikolog zameđunarodne poslove, arhitektonski tehničari, elektrotehničari, armirači, tesari, zidari. Na ovaj način, kompanija Lotex Group garantuje bezbedno i efikasno upravljanje projektima.