POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

about

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Društvo sa ograničenom odgovornošću LOTEX GROUP DOO Beograd-Savski Venac osnovano je 2017. godine sa namerom da posluje prvenstveno na domaćem tržištu u oblasti izvođenja građevinskih radova. U nameri da zadrži prepoznatljivost na tržištu, te unapredi kvalitet delovanja, LOTEX GROUP DOO donosi Politiku integrisanog menadžment sistema sa jasno definisanim strateškim ciljevima:


 1. U nastojanju da stalno poboljšavaju kvalitet svog poslovanja, rukovodstvo i zaposleni u LOTEX GROUP DOO Beograd-Savski Venac, privrženi su Politici integrisanog menadžment sistema i odgovorni su za njeno sprovođenje u skladu sa implementiranimmeđunarodnim standardima, ujedno radeći na ostvarenju ciljeva koji iz nje proističu.
 2. Održiv kontinuitet u pogledu kvaliteta kroz implementaciju i sertifikaciju integrisanog sistema menadžmenta, uvodeći u svoje poslovanje standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 31000:2018, ISO 37001:2016, ISO 22301:2012 i ISO 50001:2011;
 3. Zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja svih naših zainteresovanih strana;
 4. Usaglašenost svih procesa poslovanja sa zakonskim zahtevima i standardima dobre poslovne prakse;
 5. Povećanje efikasnosti rada uz istovremeno smanjivanje troškova poslovanja i postizanje boljih poslovnih rezultata;
 6. Pravovremeno identifikovanje i upravljanje potencijalnim rizicima po poslovanje organizacije, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje zaposlenih i bezbednost informacija;
 7.  Stalno poboljšanje energetske efikasnosti i kvaliteta usluga;
 8. Buđenje svesti o neophodnosti uvođenja anti-korupcijske kulture unutar organizacije i efektivnije kontrole u ovoj oblasti;
 9. Poboljšanje učinka rada imera u pogledu zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i upravljanja energetskom efikasnošću;
 10. Obezbeđenje uslova za stalno smanjenje negativnog i intenziviranje pozitivnog uticaja koje procesi rada u LOTEX GROUP DOOmogu imati na zdravlje i bezbednost zaposlenih;
 11. Motivacija i stimulacija kreativnosti zaposlenih, njihovih inicijativa i odgovornosti, a sa ciljem dostizanja
  maksimalnih rezultata i konstantnog poboljšanja kvaliteta poslovanja;
 12. Poštovanje etike i društvenih vrednosti.