O KOMPANIJI LOTEX GROUP

GLOBALNI STANDARD U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI.

Vodeća građevinska firma od 2017.

”LOTEX GROUP” d.o.o. je kompanija osnovana 2017. godine, sa ciljem pružanja usluga u oblasti građevinarstva.
Osnovna delatnost našeg preduzeća je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje i visokogradnje (betonskih i čeličnih konstrukcija), izrada projektno tehničke dokumentacije, kao i izgradnja i prodaja stambeno-poslovnih i industrijskih objekata. Veoma uspešnoj realizaciji niza projekata doprinela je naša veština i podrška u pružanju kompletnog servisa Investitorima u procesu realizacije građevinskih projekata: projektovanje, ishodovanje dozvola i saglasnosti izvođenje, unapređenje postojećih tehničkih rešenja, praćenje administrativnih zahteva projekta, izvođenje kako grubih građevinskih radova tako i radova po sistemu ključ u ruke.

  • Projektovanje
  • Dozvole i saglasnosti za izvođenje radova
  • Građevinski radovi i prodaja

Dizajn

Dobijanje dozvola i odobrenja

Poboljšanje postojećih tehničkih rešenja

Praćenje zahteva administrativnih projekata

Izvođenje grubih građevinskih radova

"Ključ u ruke"

Gradimo budućnost, čuvamo prošlost!

Pojedinačno procenjujemo svaki plan i nudimo vam optimalna rešenja!

socijalno odgovorni

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Kompanija Lotex Group od samog osnivanja
predstavlja društveno odgovornog subjekta. Kao anonimni donatori učestvovali smo u više humanitarnih
akcija namenjenih deci i hendikepiranim licima. Poseban segment predstavlja naša težnja da koristimo
što više energije iz obnovljivih izvora, da poštujemo ekološke standarde i da se posebno odgovorno odnosimo
prema životnoj sredini i njenom očuvanju.