MEHANIZACIJA

MAŠINE KOJIMA SE SLUŽIMO

MEHANIZACIJA

Lotex group prepoznaje potrebu da investira u mašine i svu prateću opremu koja se koristi za potrebe zemljanih i građevinskih radova na gradilištu